Riikka Ollila on nimitetty talouspäälliköksi 21.8.2020 alkaen. Aikaisemmin Riikka on toiminut Investin controllerina ja pääasiassa hoitanut talouspäällikön tehtäviä jo huhtikuusta 2020 alkaen.

Riikka Ollila has been appointed Finance Manager as of August, 21st 2020. Previously, Riikka has worked as Invest’s Controller and actually held the position of Finance Manager already since April 2020.

* *

Dinah Sjöholm ja Katja Rummukainen on nimitetty vuokraus- ja asiakkuuspäälliköiksi, 26.6.2020 alkaen.

Dinah Sjöholm end Katja Rummukainen have both been appointed as Leasing and Account Manager as of June, 26th 2020.Riikka Henttonen

Marketing and Communications