Rantatie Business Park, Loikka on saanut LEED® Gold sertifikaatin

Rantatie Business Parkin uusin laajennusosa, kesällä 2019 valmistunut, Loikka on saanut LEED® Gold sertifikaatin. Aiempi laajennusosa, vuonna 2017 valmistunut Kasvu, on myös LEED® Gold sertifioitu kiinteistö.

LEED® on kansainvälisesti laajimmin käytössä oleva ympäristösertifiointijärjestelmä. U.S. Green Building Council (USGB) -järjestön ylläpitämä sertifiointi kattaa suunnittelun, rakentamisen, käytön ja ylläpidon. LEED® Gold sertifikaatteja on Suomessa myönnetty 109:lle uudisrakennukselle. *

”Sertifikaatilla pystyy todentamaan, että kiinteistö täyttää kestävän kehityksen kriteerit. Tällöin asiakas voi toimitiloja etsiessään tehdä esivalintaa myös ympäristötehokkuuden näkökulmasta. Sertifikaatti täydentää myös Lindström Investin (nykyisin Castellum) arvomaailmaa, jossa otamme huomioon vaikutukset ympäristöön sekä ympäröivään yhteiskuntaan”, pohjustaa Lindström Investin (nykyisin Castellum) silloinen kiinteistökehityspäällikkö Pekka Tynjälä.

Ympäristösertifiointijärjestelmät on perustettu työkaluiksi kiinteistöjen ympäristötehokkuuden mittaamiseen, todentamiseen ja vertailun mahdollistamiseksi. Kiinteistöjen sertifiointiprosessi varmistaa hankkeeseen kestävän kehityksen mukaisen ajattelun läpi projektin. Sertifiointiin oleellisena osana kuuluva ulkopuolinen arviointi varmistaa, että rakennus suunnitellaan, rakennetaan ja toimii tarkoituksenmukaisesti.

”Kultatason saavuttamiseksi on asetettu tavoitteita mm. vedenkäytön tehokkuuteen, hyviin julkisiin liikenneyhteyksiin ja sisäympäristön laatuun. Muita kultatason tavoitteita on energia ja päästöt, materiaalien kulutus rakennusvaiheessa ja innovaatiot suunnittelussa.”

”Tavoitteiden valvonnalla varmistetaan, että kiinteistöön saadaan sellaiset olosuhteet, jossa asiakkaat viihtyvät ja heidän on hyvä olla, sekä energiankäyttö on optimoitu”, Tynjälä kertoo.

Käytössä oleville rakennuksille on Suomessa myönnetty 37 LEED® Gold sertifikaattia. *

*Tilastotietoa 9/2018