Vastuullista liiketoimintaa

Castellum on Pohjoismaiden vastuullisimmin toimiva kiinteistöyhtiö; vastuullisuustoimenpiteet ovat päivittäisen liiketoimintamme ytimessä ja juontavat juurensa niin kiinteistökantamme omistajuuteen, johtamiseen ja kehittämiseen kuin asiakassuhteisiimme, henkilöstömme hyvinvointiin ja rahoitukseen.

Castellumin tavoitteena on olla oman toimintansa osalta hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Castellum on palkittu maailman vastuullisimpana toimistotilojen kehittäjänä (GRESB, 2021) ja konserni on sitonut ilmastotavoitteensa Science Based Targets-aloitteeseen jo vuonna 2018. Pitkäjänteisenä ja yhteisöllisenä toimijana Castellum edistää ylpeänä kestävän yhteiskunnan kehitystä.

Castellumin strategiaan sidottu vastuullisuusohjelma ”The Sustainable city – kestävä kaupunki” on jaettu neljään painopisteeseen: Planeetta, Tulevaisuuden ennakointi, Hyvinvointi ja Sosiaalinen vastuu. Nämä painopisteet varmistavat, että Castellum rakentaa toimintaa kestävällä tavalla niin talouden, ympäristön kuin sosiaalisen vastuunkin näkökulmasta.

Luodakseen tulevaisuuden kiinteistöportfoliota, Castellum tekee omistamistaan kiinteistöistä energiatehokkaampia, elinkaariajattelu otetaan huomioon investoinneissa, velvollisuus luonnonvarojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi huomioidaan, uusiutuvien energianlähteiden osuutta energiankulutuksessa lisätään ja toimintoja mukautetaan muuttuvaan ilmastoon. Castellum on sitoutunut omien asiakkaiden ja kansallisten toimijoiden ympäristösuunnitelmiin osoittamalla johtajuutta ja vauhdittamalla oman alan siirtymistä vähäpäästöisempiin toimintamalleihin.

Voit tutustua vastuullisuustavoitteisiimme ja painopisteisiin tarkemmin vuosikertomuksemme vastuullisuus-osiossa (englanniksi).

Ympäristövastuu

Castellum käyttää luonnonvaroja niin tehokkaasti kuin mahdollista. Uudisrakennukset sekä muutostyöt tehdään korkeiden ja viimeisten kansallisten säädöksien mukaisesti.

Sosiaalinen vastuu

Castellum toimii yhteiskunnassa pitkäjänteisesti, pitäen ihmisten hyvinvoinnin toiminnan keskiössä. Yhteistyöllä asiakkaiden, kaupunkien ja kuntien kanssa, sitoudumme aktiiviseen rooliin toimintakaupungeissamme. Castellum tekee mielellään yhteistyötä koulujen ja yliopistojen kanssa tarjoamalla nuorille työharjoittelu- sekä kesätyöjaksoja. Luonnollisesti pidämme erinomaisen hyvää huolta omasta henkilökunnastamme.

Taloudellinen vastuu

Castellumin tavoite on turvata pitkän aikavalin kasvu minimoimalla vaikutukset ympäristöön ja sosiaaliseen kestävyyteen. Pitkän tähtäimen vastuullisuusstrategia luo liiketoiminnalle mahdollisuuden kasvaa vastuullisesti.