Strategia

Tervetuloa Castellumin maailmaan. Elämme ja toimimme alati muuttuvassa toimintaympäristössä. Kohtaamme haasteita, jotka liittyvät erityisesti liiketoimintaympäristössämme tapahtuviin nopeisiin teknologisiin muutoksiin. Jokainen tekemämme päätös perustuu pitkän aikavälin strategiaamme, joka perustuu kasvutavoitteeseemme: saavuttaa 10% vuotuinen kasvu kiinteistötuotoissa mitattuna SEK per osake.

Kasvustrategiassamme otamme huomioon liiketoimintaympäristössä tapahtuvat muutokset ja tekijät, kuten suuntaukset ja trendit, makrotaloudelliset tekijät ja markkinaolosuhteet. Toteuttamalla strategiaamme luomme liiketoimintaetuja asiakkaillemme ja omistaja-arvoa omistajillemme. Pitkäjänteinen työskentely tämän eteen on luonut meille perustan ja edellytykset tulla yhdeksi pohjoismaiden suurimmista kiinteistösijoitusyhtiöistä.

Viime kädessä strategisen suunnitelmamme tavoitteena on optimoida edellytykset yrityksen kasvutavoitteelle ja omistaja-arvon luomiselle. Castellumin strategia seuraaville vuosille (2020–2022) keskittyy asiakassuhteiden vahvistamiseen ja palvelutarjontamme sekä kiinteistöportfoliomme kehittämiseen. Strategia rakentuu kolmelle kivijalalle: asiakkaamme, palvelutarjontamme ja kannattavuutemme.

Castellumin pääasialliset kohderyhmäasiakkaat ovat toimistoasiakkaat sekä yhteiskunnalliset toimijat ja logistiikkatoimijat. Tällä hetkellä Castellum hallinnoi Pohjoismaissa yli 600 kiinteistöä ja niissä työskentelee noin 250 000 ihmistä päivittäin. Teemme läheistä yhteistyötä asiakkaidemme ja heidän työntekijöidensä kanssa ja kehitämme palveluitamme heidän tarpeidensa pohjalta. Lue lisää strategiastamme vuosikertomuksesta 2020.

Visiomme

Yli odotusten. 

Missiomme

Luomme työympäristojä, joissa ihmiset viihtyvät ja yritykset menestyvät.

Liikeideamme

Luomme menestyviä ja kestäviä työympäristöjä pohjoismaisille kasvualueille innovaatioiden ja osaamisen kehittämisen avulla, sekä toimimalla aidosti lähellä asiakkaitamme.