Varautuminen toimitilakiinteistöjen mahdollisiin sähkökatkoksiin

Maailmantilanteesta johtuen riski sähköpulan syntymiseen on kohonnut ja joudumme varautumaan sähkökatkoksiin. Tässä vaiheessa ei ole tarkkaa tietoa mahdollisten sähkökatkosten ajankohdista tai kestoista, mutta niiden on arvioitu kestävän noin kaksi tuntia kerrallaan. Voitte itse olla vaikuttamassa tilanteeseen tarkkailemalla toimitilojenne sähkön käyttöä ja vähentämällä sähkönkulutustanne. Sähkönkäyttöä on hyvä pyrkiä vähentämään huippukulutuksen aikaan aamulla klo 8–10 ja illalla klo 17–19. Häiriötilanteita voi seurata osoitteessa https://www.fingrid.fi/ sekä tiedotusvälineiden kautta.

Pyydämme tutustumaan kiinteistön pelastussuunnitelmaan.

Alle on listattu yleisimpiä sähkökatkoihin liittyviä asioita ja ohjeistuksia:

1. VALAISTUS

•       Sähkökatkoksen aikana tilojen normaali valaistus ei toimi, mutta liiketiloissa akkuvarmennetut poistumisopasteet ja poistumistievalaisimet ovat toiminnassa. Turvavalaistuksen toiminta-aika on vähintään yksi tunti. Huomioittehan, että toimistoissa, varastoissa ja parkkihalleissa, joissa ei vaadita poistumisreitin valaistusta, tilat saattavat olla pimeänä.

•       Toimitiloissa kannattaa varmistaa etukäteen, että henkilökunnalle on riittävä määrä taskulamppuja ja niihin varaparistoja. Palovaaran vuoksi älkää käyttäkö kynttilöitä tai tulitikkuja.

•       Tiloissa olevat valaisimet kannattaa sammuttaa.

•       Välttäkää tarpeetonta liikkumista kiinteistössä ja huolehtikaa jo etukäteen, että tilat ovat turvallisuuden kannalta hyvässä järjestyksessä ja kulkureitit esteettömiä.

•       Katkon aikana todennäköisesti myös ulkona on pimeää ja katuvalot ja liikennevalot eivät ole toiminnassa.

2. HISSIT JA OVET

•       Hissit eivät toimi sähkökatkon aikana, joten välttäkää hissin käyttöä, jos tiedossa on sähkökatkos. Mikäli hissiin jää henkilöitä jumiin, tulee hississä olevaa hälytysnappia käyttää ja odottaa rauhallisena. Hissin huoltohenkilöstö tulee mahdollisimman pian päästämään henkilöt ulos. Hissikorissa vaihtuu ilma, vaikka hissi ei muuten olisi toiminnassa Hisseihin lisätään tarkempi ohjeistus sähkökatkojen varalta.

•       Nosto-ovet, rullaovet ja automaattiovet eivät toimi sähkökatkon aikana. Tällaisia ovia ovat esimerkiksi pysäköintihallien, varastotilojen sekä liiketilojen rullaovet. Pysäköintihalleista pääsee ulos hätäpoistumisteiden kautta.

•       Kulunvalvontajärjestelmä ei katkon aikana toimi odotetusti, joten ovet saattavat lukkiutua täysin tai jäädä auki. Ovien avauspainikkeet ovat akkuvarmennettu ja ne toimivat noin kahden tunnin ajan.

3. PIENLAITTEET JA TYÖKALUT

•       Mekaanisella käyttökytkimellä varustettujen sähkölaitteiden poiskytkentä on tärkeää sähkökatkon aikana tulipaloriskin pienentämiseksi. Tällaisia laitteita ovat muun muassa kahvinkeittimet, uunit, parilat, rasvakeittimet, silitysraudat ja pesukoneet. Sähkön palautuessa poiskytkemättömät laitteet käynnistyvät ja saattavat aiheuttaa vaaratilanteita, esimerkiksi tulipaloriskin.

•       On hyvä sopia vastuuhenkilö, joka tarkistaa, että kaikki tiloissa olevat laitteet ja valaisimet on sammutettu.

•       Suosittelemme kytkemään virrat pois myös laitteista, jotka voivat vahingoittua virran kytkeytyessä päälle. Tällaisia laitteita ovat esimerkiksi kassakoneet, tietokoneet ja palvelimet.

4. MUUTA HUOMIOITAVAA

• Pysykää rauhallisina ja noudattakaa näitä ohjeita sekä mahdollisia tapauskohtaisia ohjeistuksia.

•     Ilmanvaihto ei toimi sähkökatkon aikana, jolloin sisäilma saattaa tuntua tunkkaiselta.

•    Tiedonsiirtoverkot eivät toimi normaalisti sähkökatkon aikana, joten vältä turhia puheluita ja mobiiliverkon käyttöä. Näin verkot pysyvät ruuhkattomina ja hätäpuhelut pääsevät läpi.

•       Vältä WC:n huuhtelua, veden laskemista viemäriin, astioiden- tai pyykinpesua ja suihkussa käyntiä, sillä pumppaamojen toiminnassa voi olla ongelmia.

•       Katkon vuoksi veden lämpötila voi vaihdella ja hanoista saattaa tulla poikkeuksellisen kuumaa vettä, joten ole varovainen, kun lasket lämmintä vettä.

•       Pidä ikkunat ja ovet suljettuina.

•       Pidä jääkaapin ja pakastimen ovet suljettuina.

•       Juna-, raitiovaunu- ja metroliikenne saattaa pysähtyä sähkökatkon ajaksi, ja liikennevälineet jäähtyvät nopeasti, joten varustaudu työmatkalle ja työpaikalle sään mukaisesti.

Lisätietoja antaa tarvittaessa toimitilastanne vastaava kiinteistöpäällikkö.