Arvokiinteistön kunnostaminen on perinteitä kunnioittava ympäristöteko

Lindström Talo on monelle tuttu rakennus Helsingin Kalasatamassa. Punatiilinen vanha teollisuuskiinteistö sijaitsee itään suuntautuvan metrolinjan kupeessa, Teurastamon portin vieressä. Talon alkuperäiset osat on rakennettu jo vuonna 1902 kun kaksikerroksinen rakennus valmistui silloiselle Lindströmin värjäämölle. Useiden eri vaiheiden, laajennusten ja peruskorjausten jälkeen kiinteistö uudistettiin vuonna 2003 pesulasta nykyaikaiseksi toimistotaloksi.

Vanhan korjaaminen vastuullisempaa kuin uuden rakentaminen

Vuosien varrella kiinteistöä on peruskorjattu tarpeen mukaan. Viimeisimpänä vuonna 2022 käynnistettiin mittava korjaushanke, jossa talon vesikatto rakenteineen sekä ilmanvaihtokoneisto uusittiin.

”Teimme investointipäätöksen ennakoivasti, ennen kuin isompia ongelmia tuli vastaan. Vesikatto ja yläpohjan rakenteet, lämmöneristeet sekä kantavat rakenteet ja varsinainen vesikate olivat käyttöikänsä loppupäässä ja uusiminen oli välttämätöntä tehdä”, kertoo Castellumin tekninen johtaja Lauri Maila.

”Myös ilmanvaihtokoneisto alkoi olla elinkaarensa lopussa. Vanhan korjaaminen olisi ollut kallista ja uudella koneistolla saadaan parannettua kiinteistön ilmanvaihtoa sekä tilojen viilennystä ja lämmitystä”, täydentää koko hankkeen projektipäällikkö Tuomas Pakka Sitowise Oy:stä.

vas. Tuomas Pakka, Sitowise Oy ja Lauri Maila, Castellum.

Arvokiinteistön asettamat rajoitukset ja vaateet

Koska kyseessä on yli 120-vuotias julkisivultaan suojattu arvokiinteistö, asettaa määräykset tiettyjä rajoitteita niin ulkonäön kuin materiaalien suhteen. Korjaushankkeessa on pyritty säilyttämään katon alkuperäinen ulkonäkö, vastuullisia materiaalivalintoja unohtamatta. Uusi katto on rivipeltikatetta, jonka värisävyt on tarkistettu arkkitehdin kanssa vastaamaan alkuperäistä sävyä. Katon eristeinä on käytetty kierrätysmateriaalista valmistettua eristettä, jossa on pieni hiilijalanjälki. Ne myös toimivat kosteusteknisesti ja lämmöneristeenä erittäin hyvin. Tämän lisäksi katolle on rakennettu varaukset aurinkopaneeleille.

Uudessa ilmanvaihtokoneessa hyötynä vanhaan verrattuna on esimerkiksi parempi energiatehokkuus eli teho-hyötysuhde, säätämisen tarkkuus sekä pitkä käyttöikä.

”Haasteelliseksi osoittautui uuden ilmanvaihtokonehuoneen sekä laitteiden sijoittelu vanhassa kiinteistössä. Työmaan aikana jouduimme tekemään alkuperäiseen suunnitelmaan muutoksia sijoittelun sekä laitteiden, että ilmanvaihtokonehuoneen kokojen suhteen”, jatkaa Pakka.

Saumaton yhteistyö kaiken a ja o

Isossa projektissa saumaton yhteistyö niin projektinjohdon ja urakoitsijoiden välillä kuin kiinteistön omistajan kanssa ovat avainasemassa hankkeen onnistumiselle ja aikataulussa pysymiselle.

”Projektinjohdon vallinnassa meille tärkeitä ominaisuuksia oli samat arvot ja selkeä yhteinen päämäärä, hyvät toimintatavat, ratkaisukeskeisyys sekä kustannuksiltaan järkevä hinnoittelu.”, kertoo Maila.

”Kokonaisuudessaan projekti oli vaativa, maailmantilanne vaikeutui lähes samaan aikaan kuin hanke aloitettiin ja se toi haastavuutta niin materiaalitoimituksiin kuin työvoiman saamiseen. Kiinteistö oli käytössä koko ajan ja aikataulu välitavoitteeseen oli tiukka. Usean eri toimijan johtaminen ja yhteensovittaminen sekä kiinteistön sijainti runsaasti liikennöidyssä solmukohdassa toivat oman lisänsä projektiin.”, Pakka listaa.

Vastuulliset valinnat merkittävässä asemassa

Urakka oli isoin remontti, mitä Lindström Talossa ihan hetkeen tulee vastaan ja se poisti huomattavan määrän korjausvelkaa. Uuden vesikaton ja ilmanvaihtojärjestelmän myötä lämmitys-ja käyttö- ja huoltokustannukset pienenevät. Vanhan rakennuskannan korjaaminen on aina vastuullisempi teko kuin uuden rakentaminen.

”Vastuulliset rakennustekniset ratkaisut sekä materiaalit ovat meille Castellumissa merkittävässä asemassa. Hanke ei ollut toteutukseltaan edullisin vaihtoehto. Nyt valituilla toteutusmuodoilla on odotettavissa pitkä käyttöikä. Myöskään isoja huoltoja ei tarvita niin paljon ja niitä on helpompi ylläpitää. Pitkässä juoksussa rakennuksen käytönaikainen energiankulutus vähenee, jolloin elinkaaren aikainen hiilijalanjälki pienenee,” kertoo Maila.

Kokonaisurakka valmistui etuajassa ja pääosin kiinteistön asiakkaat olivat ymmärtäväisiä hankkeen välttämättömyydelle.