Haluamme olla asiakkaiden silmissä enemmän kuin pelkkä vuokranantaja

Kertoisitko Castellumista lyhyesti?

Kiinteistösijoitusyhtiö Castellum on yksi Pohjoismaiden suurimmista kiinteistösijoitusyhtiöistä.  Suomessa olemme olleet vuodesta 2018 ja vuodesta 2020 kasvattaneet kiinteistösalkkuamme merkittävästi.  Tällä hetkellä toimimme Suomessa kuudella paikkakunnalla. Tulevaisuudessa tavoitteenamme on edelleen kasvattaa kiinteistösalkkuamme niin orgaanisen kasvun kuin kiinteistöostojen avulla.

Miten Castellumin jalkautuminen
Suomeen on edennyt?

Yhtenä ensimmäisistä tehtävistä oli löytää kumppani, joka pystyy tarjoamaan mahdollisimman laajan palvelupaketin ja tuen suunnittelusta toteutukseen – nettisivujen rakentamisesta aina markkinointistrategiasta sen jalkauttamiseen.  Näin säästymme usean eri toimijan aikaa vievästä perehdyttämisestä ja voimme sen sijaan keskittyä yhteistyön syventämiseen yhden toimijan kanssa.  Kartoituksen jälkeen tehtävään valikoitui MicroMedia Oy.

Sivustouudistuksen teknisenä vaatimuksena oli mahdollisuus uusien kiinteistöjen tietojen sulauttaminen sivustolle, toiminnallisuuden ja käytettävyyden parantaminen mm. hakukoneystävällisyyttä kehittämällä ja sitä kautta mahdollistaa asiakkaiden palvelemisen paremmin. Sivustouudistus luo pohjan rakentaa Castellumin tunnettuutta valituissa kohderyhmissä markkinointiviestinnän keinoin.

Mitä uutta Castellum
tuo markkinoille?

Haluamme olla kohderyhmän silmissä enemmän kuin pelkkä vuokranantaja. Castellum on Pohjoismaiden vastuullisimmin toimiva kiinteistöyhtiö ja vastuullisuustoimenpiteet ovatkin päivittäisen liiketoimintamme ytimessä.

Toimimme paikallisesti ja lähellä asiakasta, jolla varmistamme, että meillä on ajantasaista tietoa asiakkaidemme toiminnasta ja heidän tarpeistaan. Tämän rakenteen ansiosta tieto ei häviä konsernin rattaisiin, vaan pystymme aidosti kuuntelemaan asiakasta ja tarjoamaan heille tarpeisiin sopivia tiloja sekä henkilökohtaista palvelua.

Käymme jatkuvaa vuoropuhelua asiakkaidemme kanssa säännöllisten ja henkilökohtaisten tapaamisten ja tulevaisuudessa myös verkkopalvelujen kautta. Haluamme olla aktiivinen kaupunkikehittäjä, joka luo asiakkaille ja heidän työntekijöilleen houkuttelevia työympäristöjä.

Riikka Henttonen toimii Castellumin markkinointi- ja viestintäpäällikkönä.


Riikka Henttonen

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
040 761 2276
riikka.henttonen@castellum.fi