Millaiset toimitilat tukevat työskentelyä,
jossa etäpalaverit ovat vahvasti läsnä?

Pandemia on muuttanut perustavanlaatuisella tavalla tapaa työskennellä. Hybridityöskentely on tullut jäädäkseen ja toimistojen käyttöä sekä tarpeellisuutta mietitään nyt aivan uudella tavalla.

Käymme aktiivista keskustelua asiakkaidemme kanssa siitä, miten he näkevät toimitilojen tulevaisuuden ja miten nykyiset palvelumme vastaavat heidän tarpeitaan ja mitä he odottavat meiltä vuokranantajana, jotta pystymme palvelemaan heitä parhaalla mahdollisella tavalla myös tulevaisuudessa.

Hiljaiseen työskentelyyn sopivia tiloja kaivataan lisää

Hybridityöskentely on tullut jäädäkseen, ja samaa mieltä on myös valtaosa asiakkaistamme. Nykyisiin toimitiloihin ollaan pääosin tyytyväisiä, mistä voimme päätellä, että olemme osanneet kuunnella asiakkaidemme tarpeita jo sopimusta tehtäessä ja tiloja suunniteltaessa, kertoo vuokraus- ja asiakkuuspäällikkö Dinah Sjöholm.

Markkinassa on selvästi tarvetta tehdä pienillä muutoksilla nykyisistä toimitiloista sopivat niin, että ne tukevat työskentelymuotoa, jossa etäpalaverit ovat vahvasti läsnä. Hybridityöskentelyä on myös se, että toimistopäivät sisältävät molempia; tapaamisia kasvokkain ja etänä. Toimitilojen tulisi palvella molempia tarpeita, Sjöholm jatkaa.

Paljon on kysyntää myös hiljaiseen ja keskittymistä vaativaan työskentelyyn sopiville tiloille. Toisaalta myös vapaamuotoiseen kohtaamiseen ja keskusteluun sopivia tiloja kaivataan – yksi tärkeä osa työpäivää ovat sosiaaliset suhteet ja työkavereiden tapaaminen sekä heidän kanssaan käytävät juttutuokiot.

Monitilatoimisto palvelee vaihtuvia ja monipuolisia tarpeita sekä erilaisia työskentelymuotoja.  Tämänhetkisten tilojen uskotaan kuitenkin mukautuvan tuleviin tarpeisiin palvelemaan nykyisiä ja uusia työskentelytapoja lähinnä kalustemuutoksilla.

Kiinteistön palvelujen läheisyyttä arvostetaan ja niiltä myös odotetaan paljon. Lounaspaikan olemassaolo on lähes edellytys, samoin erilaisia hyvinvointipalveluita arvostetaan. Sähköautoilu lisääntyy vahvasti, siksi myös latauspisteitä odotetaan olevan riittävästi tarjolla. Toisaalta myös työmatkapyöräilijöiden tarpeita tulee huomioida, summaa Sjöholm.

Miten Castellum tulee vastaamaan asiakkaiden toiveisiin nyt ja tulevaisuudessa?

Käytyjen keskusteluiden pohjalta näyttää siltä, että olemme asiakkaiden kanssa samalla aaltopituudella. Olemme huomioineet esim. yksintyöskentelyn lisäämisen hankkimalla yhteistyökumppaneittemme avustuksella lisää hiljaiseen työskentelyyn sopivia siirrettäviä tai muokattavia työtiloja asiakkaidemme yhteiskäyttöön. Castellumin tulevien vuosien strategiassa asiakassuhteiden vahvistaminen ja palvelutarjonnan lisääminen on kiinteistöportfolion kehittämisen ohella tärkeimmässä roolissa, joten tästä on hyvä jatkaa, sanoo vuokraus- ja asiakkuuspäällikkö Katja Rummukainen.

Katja Rummukainen (vasemmalla) ja
Dinah Sjöholm (oikealla).

Castellum haluaa auttaa yrityksiä menestymään luomalla työympäristöjä, joissa ihmiset viihtyvät. Tarjoamalla yrityksille puitteet, joissa työntekijät viihtyvät, he ovat myös tuottavampia ja tehokkaampia. Yrityksen strategiaan ja ihmisten tarpeisiin pohjautuva työympäristöstrategia luo perustan menestyvälle työpaikalle. Toimitilojen osalta tämä tarkoittaa helppoa saavutettavuutta, työntekijöiden tarpeita vastaavia tiloja ja sijaintia myös hyvinvointiin liittyvien palveluiden äärellä. Tekniikan osalta se puolestaan tarkoittaa kykyä vastata hybridityön lisääntymisen asettamiin haasteisiin ja vaatimuksiin.

Käytännössä tämä tarkoittaa kokonaisvaltaista lähestymistapaa työympäristöön – henkilöstön ja johdon yhteistä suunnitelmaa siitä, mitä työympäristöltä halutaan niin toimitilojen, tekniikan kuin ihmistenkin kannalta, jatkaa Rummukainen.

Alkuperäinen artikkeli: Kauppalehti