­Etätyö vai lähityö – vai jotain siltä väliltä?

Monessa yrityksessä johto kipuilee tällä hetkellä toimitiloihin ja toimistoon liittyvien kysymysten äärellä. Porukka on tottunut etätyöhön – jotkin tehtävät sujuvatkin paremmin etänä kuin toiset. Monet työntekijät ovat rakentaneet kotiin viihtyisän etätyöpesän, osalla taas työmatkat ovat pitkiä ja matkustaminen koetaan aikasyöpöksi.

Mitä työnantajan kannattaisi sitten tehdä vajaakäytölle jääneen toimitilan kanssa? Onko toimitilan pienentäminen ratkaisu tulevaisuuden hybridityöskentelylle? Moni jo pohtii toimitilojen vaihtamista pienempiin, mutta onko se aina välttämättä oikea vastaus?

Onko hybridimalli tullut jäädäkseen?

Jos en juuri muuta koulun psykologian tunneilta muista, niin tämä opettajani usein käyttämä lausahdus on iskostunut päähäni: ”Ihminen on psyko-fyysis-sosiaalinen kokonaisuus”. Mietitäänpä tätä kolminaisuutta hieman tarkemmin.

Hyvinvoinnin kannalta näiden kolmen asian tulisi olla tasapainossa: mieli ja mielenterveys, fyysinen kunto ja hyvinvointi sekä sosiaaliset suhteet ja ympäristö.

Miten työskentely yksin etänä teknisten apuvälineiden välityksellä, kenties ergonomisesti huonosti järjestetyssä tilassa ja ilman päivittäisiä sosiaalisia suhteita tulee ajan myötä vaikuttamaan ihmisen mielenterveyteen ja työhyvinvointiin? Väittäisin, että tulemme vielä maksamaan pitkän pennin viimeisen kahden pandemiavuoden seurauksista. Odottaako meitä kansanterveydellinen aikapommi?

Mihin katosi ”sosiaalinen eläin”?

Ihmisen erottaa eläimestä aivotoiminta ja vahva sosiaalinen kytkös toisiin ihmisiin. Yksintyöskentely ajaa meitä yhä kauemmaksi toisistamme. Jo pelkästään digitaalinen vallankumous, tekniikan lisääntyminen ja erilaiset sosiaaliset kanavat ohjaavat meitä yhä enemmän kommunikoimaan muiden ihmisten kanssa laitteiden avulla tai kautta. Onko se ainoastaan hyvä asia?

Etätyöskentely on asettanut myös esimiehet täysin uudenlaisen haasteen eteen. Miten perehdytän uudet ihmiset, miten vaalin yrityskulttuuria Teamsin kautta? Miten ohjaan ja tuen johdettaviani? Työtovereista tulee vähitellen pelkkiä puhuvia päitä tietokoneen ruudulla.

Entä sitten ne toimitilat?

Miten herätämme ihmisissä vähitellen sen sosiaalisen puolen, ettemme ajaudu täyteen yksinäisyyteen? Miten saamme ihmiset takaisin toimistolle? Miksi heidän oikeastaan pitäisi tulla toimistolle? Pelkkä työkavereiden tapaaminen ei riitä syyksi pitkällä tähtäimellä. Miksi edes tulla toimistolla, jos päivä on täynnä Teams-palavereja?

Vastaus näihin kysymyksiin pitäisi löytyä yrityksen strategiasta ja työympäristöstrategiasta. Toimitilan ja työympäristön tulisi olla houkutteleva, sieltä pitäisi löytyä alueita erilaisiin työskentelytilanteisiin – mahdollisuus keskittymistä vaativaan työhön, tilat Teams-palaverille, yhteisölliselle tekemiselle, ideoinnille ja tilaa vapaampaan kohtaamiseen työtovereiden kanssa.

Tällöin toimistosi pienentäminen ei välttämättä olekaan se ainoa ratkaisu. Kustannustehokkaampaa ja vastuullisempaa on muokata olemassa olevasta tilasta sellainen, joka vastaa henkilökunnan ja yrityksen nykytarpeisiin sekä mahdollistaa kaikkien niiden työtehtävien tekemisen, joita yrityksessä päivittäin suoritetaan. Työntekijäkokemus on tänä päivänä entistä isompi kilpailutekijä ja puhutaan työntekijöiden markkinoista.

Miten sinun yrityksessäsi vastataan näihin tarpeisiin ja kysymyksiin? Löytyykö työympäristöstrategia johdon agendalta? Miten työntekijäkokemukseen ja työhyvinvointiin on panostettu? Löytyvätkö nämä asiat johdon agendalta?


Riikka Henttonen

Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
040 761 2276
riikka.henttonen@castellum.fi