Vastuullisuus Castellumissa

Financial Times ja saksalainen tutkimusyhtiö Statista ovat toukokuussa 2021 julkaisseet listan eurooppalaisista yrityksistä, joiden kasvihuonekaasupäästöt vähenivät eniten vuosina 2014–2019 suhteessa niiden liikevaihtoon. Tarkastelun kohteena oli yli 4 000 eurooppalaista yritystä, joiden liikevaihto oli vähintään 40 miljoonaa euroa vuonna 2019.

Kiinteistöyhtiöistä kärkiyritysten joukkoon nousi ruotsalainen Castellum, jonka tavoitteena on laajentua ja kasvattaa kiinteistösalkkuaan myös Suomessa.

Castellum on asettanut vastuullisuustavoitteensa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti ja tavoitteenamme on olla hiilineutraali toiminnoissamme ja koko arvoketjussamme vuoteen 2030 mennessä.

Vuodesta 2007 omasta toiminnastamme peräisin olevat päästöt ovat vähentyneet 84% (scope 1 ja 2), mikä on seurausta uusiutuvan energian käytöstä sekä systemaattisesta työstä kiinteistöjemme energiansäästöjen saavuttamiseksi. Olemme esimerkiksi perustaneet aurinko energia -ohjelman ”100 on Solar”, jonka tarkoituksena on rakentaa sataan kiinteistöömme aurinkovoimala vuoteen 2025 mennessä, kun tänä päivänä 41:ssä kiinteistössämme on aurinkovoimala.

Olemme avoimia vastuullisuusraportoinnissamme, jonka maailmanlaajuista ympäristöilmoitusjärjestelmää ylläpitävä CDP (Carbon Disclosure Project) on tunnustanut. CDP on luokitellut Castellumin ainoaksi A-listalla olevaksi kiinteistöyhtiöksi Pohjoismaissa. Joka vuosi CDP kannustaa ja tukee tuhansia yrityksiä, kaupunkeja, kuntia sekä alueita mittaamaan ja hallitsemaan ilmastonmuutokseen, vedenkäyttöön ja metsien hävittämiseen liittyviä riskejä ja mahdollisuuksia.