Toimistokiinteistöstä lämpöä 5 000 tamperelaiseen omakotitaloon

Tamperelaisen toimistotalon kellarissa sijaitsee Nokian datakeskus, jonka palvelimet antavat innovatiivisen ratkaisun ansiosta lämmön lähivuosina 5 000 paikalliselle omakotitalolle. 

Tampereella Hatanpään valtatie 30:ssa sijaitsee toimistokiinteistö, jossa on usean menestyvän teknologiayrityksen Tampereen toimipiste. Näistä tunnetuin on Nokian tuotekehitys- ja tutkimuskeskus. 

Talo rakennettiin vuonna 2000 yhdeksi Nokian tärkeimmistä toimipaikoikoista Suomessa. Sittemmin vuokralaiseksi on tullut muita teknologiayrityksiä, muun muassa TietoEvry.  

Nokian datakeskus on ollut alusta alkaen kiinteistön kellarissa.   

“Kellarissa hyrrää jo nyt melkoinen määrä palvelimia ja tulevaisuudessa vielä enemmän. Tämä avaa kiinteistön kehittämiselle uudenlaisia kehitysmahdollisuuksia“, Brunswick Real Estaten Portfolio Manager Alexander Wörlund sanoo. 

Brunswick Real Estate innovoi kiinteistöön uusia ratkaisuja yhdessä kiinteistösijoitusyhtiö Castellumin kanssa. Hatanpään valtatie 30 siirtyi Castellumin omistukseen kesällä 2021 osana laajempaa kiinteistökauppaa. 

Hukkalämpö hyödyksi 

Vuosien varrella kiinteistöön on tuotu kaukojäähdytys palvelemaan datakeskusta ja jäähdytystä on hyödynnetty myös asiakkaiden toimitiloissa.  

”Kiinteistön uusin, innovatiivinen energiatehokkuushanke tarkoittaa datakeskuksen palvelimien tuottaman lämmön syöttämistä takaisin Tampereen Sähkölaitoksen kaukolämpöverkkoon. Aiemmin osa hukkalämmöstä on mennyt hukkaan taivaalle”, Castellumin tekninen johtaja Lauri Maila pohjustaa. 

Energiatehokkuushanketta rakennettiin 2021 ja 2022 alkuvuoden ajan ja se otetaan käyttöön toukokuun alussa. Lämmönsiirto palvelimilta kaukolämpöverkkoon tuli mahdolliseksi, kun palvelinsalin jäähdytysjärjestelmään lisättiin lämpöpumppuja. 

Ratkaisulla saatava energiamäärä on 42 gigawattituntia vuodessa, jolla lämmitetään 15 prosenttia Tampereen omakotitaloista. Castellum, Tampereen Sähkölaitos sekä Brunswick Real Estate ovat jo kaavailleet hankkeelle jatkoa niin, että tuotettavan energian määrä on vuonna 2025 yli kaksinkertainen eli 85 gigawattituntia vuodessa. Sillä lämmitetään jo 5000 tamperelaista omakotitaloa eli liki joka kolmas talo. 

”Kun Nokia siirtää datakeskukseensa lisää palvelimia, kiinteistö lisää samalla lämpöpumppuja, joten saamme hyödynnettyä koko ajan lisää hukkalämpöä hyötykäyttöön”, Wörlund sanoo. 

Kiinteistön omistajan vastuullisuutta käytännössä 

Toimistokiinteistöissä toteutettuna tämä ainutlaatuinen ratkaisu on osa Castellumin vastuullisuusstrategiaa ja sitä kautta konkreettinen osoitus strategian toteuttamisesta käytännössä.  Energiatehokkuuden lisääminen ja uusiutuvien energialähteiden maksimaalinen käyttö ovat keskeisiä kehityskohteita yhtiön omistamissa kiinteistöissä. 

”Castellum on rankattu Pohjoismaiden vastuullisimmaksi kiinteistöyhtiöksi, toiseksi Euroopassa ja maailmanlaajuisesti kuudenneksi Yhtiömme on myös palkittu vastuullisimpana toimistotilojen kehittäjänä”, Maila kertoo. 

Maila korostaa hyvää yhteistyötä Brunswickin kanssa innovatiivisen ja vastuullisen energiaratkaisun rakentamisessa Valtatie 30 -kiinteistöön. Hankkeen tärkeinä tukipilareina ja teknisenä tukena ovat olleet Sitowisen Erkko Mäenpää ja Jukka Koivistoinen Infoniasta. 

”Hanke on vastuullisuuden lisäksi myös taloudellisesti kannattava investointi, joka mahdollistaa entistä paremman vuokralaisyhteistyön”, Maila sanoo. 

Samanlaista hanketta kuin Valtatie 30:ssa on tehty, ei ole Mailan ja Wörlundin tietämän mukaan toteutettu toimistokiinteistöissä ainakaan Suomessa. 

Jotta lämmön järkevä talteenotto olisi mahdollista, vaaditaan kiinteistönomistajalta uskallusta, avoimuutta ja kykyä nähdä uusissa innovaatioissa mahdollisuuksia. Tähän tarvitaan kiinteistönomistajan oikeasuuntainen strategia, kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet sekä hyvät yhteistyökumppanit. 

”Uusien teknologioiden mahdollisuudet ovat mittavia, kun niitä päästään hyödyntämään riittävän suurella skaalalla. Valtatie 30:n hanke on hyvä esimerkki tästä”, Wörlund sanoo.