Organisaatio ja työntekijät

Castellum konsernissa työskentelee lähes 500 työntekijää. Useimmat työskentelevät kiinteistöjen hallinnossa paikallisissa organisaatioissamme (liiketoiminta-alueilla). Liiketoiminta-alueilla pystymme luomaan paikallisia ja läheisiä asiakassuhteita sekä tekemään paikallisia päätöksiä. Uskomme, että tämä luo parhaat edellytykset kasvulle sekä yrityskulttuurin, jossa työntekijämme viihtyvät ja kehittyvät. Lisäksi Castellumilla on laaja projektikehitysorganisaatio ja konsernirakenteemme sisältää konsernin johdon ja toiminnot, kuten taloudellisen raportoinnin, kestävän kehityksen, rahoitus-, laki-, HR-, viestintä- ja IT-toiminnot, jotka sijaitsevat Göteborgin pääkonttorissa.

Castellum työpaikkana

Well-being –tavoitteenamme on edistää terveyttä ja yleistä hyvinvointia sekä lisätä tuottavuutta. Edistämme toimintamallia, jossa tasa-arvo ja monimuotoisuus toteutuvat. Castellumin työntekijöiden arjen hallinnan helpottamiseksi otimme käyttöön joustavat työajat, visiolla ”Työskentele missä haluat, milloin haluat”. Tarkoituksena on edistää työntekijöidemme terveyttä ja hyvinvointia sekä mahdollistaa tuottavuuden parantamisen.

Joustavat työajat ja -paikat

Tarjoamme työntekijöillemme mahdollisuuden tehdä työtä aika- ja paikkariippumattomasti, kunhan noudatamme liiketoimintamme ja Castellumin käytäntöjä.

Sitoutuneet työntekijät

Työntekijöidemme sitoutumista mitataan säännöllisellä kyselytutkimuksella. Kyselyn tarkoituksena on nopeasti tunnistaa korjaavien toimenpiteiden tarpeet ja seurata trendejä. Työntekijöiden sitoutumistutkimukset ovat keskeinen työkalu arvioitaessa työntekijöiden kokemusta ja kehitettäessä toimintatapoja parhaiden työntekijöiden houkuttelemiseksi, pitämiseksi ja kehittämiseksi sekä kehitettävien asioiden tunnistamiseksi.

Työntekijät ovat yksi Castellumin tärkeimmistä aineettomista voimavaroista. Kyky houkutella päteviä ja lahjakkaita työntekijöitä sekä säilyttää ja kasvattaa nykyisiä työntekijöitä ovat avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta.

Houkutteleva työpaikka

Tarjoamalla osaamisen kehittämistä ja luomalla motivoivan työympäristön Castellum edistää lojaalisuutta ja työtyytyväisyyttä. Hajautetussa organisaatiossa jokaisella työntekijällä on selkeästi määritellyt vastuualueet ja paikallinen vaikutusvalta, mikä edesauttaa ammatillista ja henkilökohtaista kehitystä. Arviointikeskustelut käydään vuosittain kaikkien työntekijöiden kanssa. Ne ovat tärkeitä välineitä tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa sekä osaamisen kehittämistarpeiden tunnistamisessa.

Castellum haluaa huolehtia työntekijöistään ja toimii ennaltaehkäisevän työterveyden parissa, tarjoaa hyvinvointitukia ja kattavan sairausvakuutuksen sekä työntekijöille että heidän lähiomaisilleen. Hyvinvointiohjelmia tarjotaan sekä ennaltaehkäiseviin tarkoituksiin että yrityksen työvoiman jatkuvaan hyvinvointiin. Bonusohjelma tarjoaa työntekijöille mahdollisuuden hyötyä oman alueensa taloudellisista tuloksista.

Castellum Spirit

Henkilökohtainen

Suhteet luodaan ihmisten, eikä yritysten välillä. Kaikilla työntekijöillämme on päätäntävalta siitä, miten asiat tulisi tehdä – jotta ne hoituvat nopeasti. Monimuotoisuutemme tekee meistä parempia, koska se auttaa meitä näkemään asioita eri näkökulmista.

Intohimoinen

Intohimoinen tarkoittaa pyrkimystä tehdä asioita hieman paremmin. Joka kerta.

Ennakoiva

Ennakoivuus tarkoittaa kykyä nähdä tarpeet ja ratkaista ne jo ennen ongelmien syntymistä. Se on myös uskallusta kyseenalaistaa ja muuttua – ja sitä kautta kehittyä. Ennakoivuus on uteliasuutta ja eteenpäin suuntautuvaa ajattelutapaa.

Luotettava

Luotettavuus tarkoittaa lupausten pitämistä, kuuntelemista, mielipiteesi sanomista ja muiden mielipiteiden kunnioittamista. Pystyt antamaan neuvoja, löytämään vaihtoehtoja ja ratkaisuja – myös haastavissa tilanteissa.