Castellumin työntekijöille tarjotaan kuuden kuukauden palkallista vanhempainvapaata myös Suomessa ja Tanskassa.

Castellumin työntekijöille tarjotaan kuuden kuukauden palkallista vanhempainvapaata myös Suomessa ja Tanskassa.

Castellum ottaa käyttöön palkallisen, sukupuolineutraalin vanhempainvapaapolitiikan kaikille työntekijöilleen myös Suomessa ja Tanskassa. Tämä tarkoittaa yhteensä kuuden kuukauden vanhempainvapaata, jonka aikana työntekijälle maksetaan 90% bruttopalkasta. Se on yksi Pohjoismaiden anteliaimpia palkallisia vanhempainvapaita.

– Pyrimme Castellumissa tarjoamaan hyvän tasapainon työn ja perhe-elämän välillä. Lähtökohtamme on, että kaikkien vanhempien tulisi pystyä yhdistämään ura ja perhe kestävällä tavalla, kertoo henkilöstöpäällikkö Helena Dino, Castellum AB:sta, jossa on 413 työntekijää Ruotsissa, Tanskassa ja Suomessa.

Tarjoamalla työntekijöille Suomessa ja Tanskassa samat edut kuin Ruotsissa, on helpompaa yhdistää ura palkalliseen vanhempainvapaaseen. Vanhemmille ja lapsille koituvat hyödyt ovat ilmeisiä: he saavat viettää enemmän aikaa yhdessä lapsen ensimmäisinä vuosina.

Ruotsissa on yksi maailman anteliaimmista vanhempainvapaata koskevista laeista. Suurin osa Euroopan maista tarjoaa jonkinlaista palkallista vanhempainvapaata, mutta äideille ja isille tarjottavissa on usein suuri ero – lähinnä isien vahingoksi. Yhtäläisen vanhempainvapaan myötä naisten asema työelämässä paranee.