Toimitusjohtajan tervehdys loppuvuoteen 

Vaikka liiketoimintaympäristöämme on viime vuosina koeteltu monin eri tavoin, olemme onnistuneet suunnitellusti kasvamaan Suomen toimitilamarkkinoilla. Tällä hetkellä Castellumilla on Suomessa jo yli 300 asiakasyritystä ja toimimme kuudessa kaupungissa.

Toteutimme viime vuoden lopulla organisaatiomuutoksen, jonka myötä vahvistimme paikallista osaamistamme. Rekrytoimme mm. vastuullisuuskoordinaattorin ja kaksi Asset Manageria pystyäksemme olemaan paremmin läsnä asiakkaidemme arjessa ja palvelemaan heitä paremmin. Asiakasymmärryksen lisäämiseksi tutkimme sekä suomalaisten ja ruotsalaisten toimistotyöntekijöiden näkemyksiä ja toiveita toimiston roolista työelämässä. Tutkimusraportti on luettavissa täällä.

Castellum Spirit – yhteinen näkemys yhteisestä tavasta toimia

Kirkastimme Castellumin arvot Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa järjestetyissä workshopeissa ja päädyimme kolmeen teemaan, jotka toimivat perustana asiakkaidemme palvelemisessa.

  • Asiakaslähtöinen
  • Sitoutunut
  • Rohkea

Castellumin omistamasta kiinteistökannasta 85 % on sertifioitu ympäristöluokituksella

Castellum on Pohjoismaiden vastuullisimmin toimiva kiinteistösijoitusyhtiö – vastuullisuustoimenpiteet ovat päivittäisen liiketoimintamme ytimessä ja juontavat juurensa niin kiinteistökantamme omistajuuteen, johtamiseen ja kehittämiseen kuin asiakassuhteisiimme, henkilöstömme hyvinvointiin ja rahoitukseen.

Toteutamme vuosittain energiatehokkuustoimia omistamissamme kohteissa, ja luomme osaltamme tulevaisuudenkestävää rakennuskantaa lisäämällä uusiutuvan energian käyttöä ja tuotantoa myös paikallisella tasolla.

Vuoden 2022 aikana sertifioitiin Hämeentie 15 Helsingissä sekä Martintalo Vantaalla, jonka lämmitys ja jäähdytys on vaihtunut kuluvana vuonna suurimmaksi osaksi maalämmön varaan. Helsingin Lindström Talon jäähdytys puolestaan siirrettiin hiilineutraalin kaukokylmän piiriin. Massiivisin energiatehokkuustoimi oli yli 100-vuotiaan Lindström Talon kattoremontti, jossa parannettiin rakennuksen lämmöneristävyyttä ja huolehdittiin olemassa olevan rakennuskannan tulevaisuudesta. Tavoitteenamme on, että vuonna 2023 kaikki Castellumin omistamat kohteet ovat saaneet vähintään Very Good tai Gold -tasoisen ympäristöluokituksen.

Green Building Council Finland

Kuluneena vuonna liityimme jäseneksi Green Building Council Finland -yhteisöön. Kestävä kehitys korostuu kiinteistö- ja rakennusalalla yhä enemmän. Alan toimijat ovat nähneet tarpeelliseksi tiivistää yhteistyötä ja luoda yhtenäisiä toimintatapoja tällä saralla. Kumppanijäsenten ja FIGBC:n yhteisenä tavoitteena on vauhdittaa rakennus- ja kiinteistöalan muutosta kohti ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja ja ratkaisuja, myös kansainvälisesti.

Tulevaisuuden näkymät

Toimintaympäristössämme tapahtunee muutoksia myös tulevaisuudessa. Toimintamme perustuu pitkäjänteisyyteen ja paikallisuuteen, jossa asiakkaamme ovat keskiössä. Olemme kuluneen vuoden aikana saaneet uutta oppia uusista kohteistamme ja asiakkaidemme toiveista. Vahvistettuamme paikallista tiimiä pystymme tulevana vuonna olemaan vielä enemmän läsnä asiakkaidemme arjessa ja auttamaan heitä onnistumaan omassa työssään.

Hyvää joulua ja menestystä ensi vuoteen!
Henrik Stadigh 
toimitusjohtaja, Castellum Suomi


MIELI Suomen Mielenterveys ry:n perustehtävänä on mielenterveyden edistäminen ja ongelmien ehkäisy. MIELI ry vahvistaa kaikkien Suomessa asuvien mielen hyvinvointia ja tukee haavoittuvassa elämäntilanteessa olevia.

Castellumin tiimi toivottaa rauhallista joulunaikaa:
vasemmalta: Tiiamari, Elmeri, Juhana, Katja, Lauri, Dinah, Henrik, Riikka, Sanna, Anna.